องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และนางสาวธารทิพย์  ทองสุข กำนันตำบลชัยบาดาล  เป็นผู้รับมอบธง ต่อจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์

Similar Posts