วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันตำบลชัยบาดาล, คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts