วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมธนารักษ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียน ที่ ลบ.271 เนื้อที่ประมาณ 14-0-8 ไร่ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts