วันที่ 10 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดย นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีปิดกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 และพิธีมอบถ้วยรางวัล ณ สนามกีฬาเทศบาลลำนารายณ์

Similar Posts