พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะกอก