องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา สักการะบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ที่ทำการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts