กองช่างได้ออกวัดขนาดฝารางระบายน้ำและฝาท่อระบายน้ำ ม.1 ต.ชัยบาดาล เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2565

Similar Posts