วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายวินัย คงคล้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการฯ และ ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ ใจดี ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ต้อนรับนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดปลาชัยบาดาล โดยมีตัวแทน ส.ส.วรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี เขต 5 เป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  ณ บริเวณตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts