เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล โดยนายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมจัดทำโครงการรวมใจภักดิ๋รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคา 2565 โดยมีกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้

Similar Posts