นายนพรัตน์ ทองสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ตลาดปลาชัยบาดาลสำหรับจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ปี 2565

Similar Posts