วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.  นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อม เลขานุการนายกฯ, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ,ผู้อำนวยการกองช่าง และนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าตลาดปลาชัยบาดาล และกลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารตลาดปลาตำบลชัยบาดาล เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบประปาผิวดิน ในพื้นที่ตลาดปลาชัยบาดาล ณ บริเวณอาคารจอดรถตลาดปลาชัยบาดาล ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts