วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts