องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

Similar Posts