องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเรือพาย และลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมี นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts