องค๋การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และ(ภ.ด.ส.๓) สามารถตรวจสอบได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts