ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เรื่อง

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏมานี้

ประกาศ อบต.ชัยบาดาล ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

Similar Posts