นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้าราชการ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำชุมชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมให้การต้อนรับ นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะในการลงพื้นที่ และร่วมกันพร้อมปล่อยพันธ์ุปลาจำนวน 50,000 ตัว และเดินเยี่ยมชมพบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดปลาชัยบาดาล ณ บริเวณตลาดปลาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts