อีเมล

saraban@chaibadan.go.th

Social media

โทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ : 0 3679 0250
โทรสาร : 0 3679 0251

ที่ตั้งสำนักงาน

1/1 หมู่ 3
ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
15230