เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้กองช่างและทีมปรับปรุงภูมิทัศน์นำรถกระเช้าไฟฟ้าออกดำเนินการตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย และอันตรายจากลมกระโชกแรง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts