องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ตลาดปลาชัยบาดาล

ประวัติความเป็นมา

        เมื่อปี พ.ศ.2540 มีประชาชนในพื้นที่เขตตำบลชัยบาดล ได้ตั้งแผงค้าขายปลาบริเวณสะพานทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปัจจุบัน โดยมีประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงนำปลาที่จับได้มาส่งให้กับแม่ค้า ซึ่งเป็นการเกื้อหนุนกันในการประกอบอาชีพของประชาชน

        เมื่อปี พ.ศ.2541 ได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้น ทำให้ประชาชนที่ทำการ ประมงและค้าขายบริเวณนั้น ได้รับความเดือดร้อน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้พื้นที่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดตั้งเป็นตลาดปลาขึ้น เพื่อลดความเดือดร้อน และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน และในการก่อตั้งตลาดปลาขึ้นมีผลตอบรับที่ดีมาก จากประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาก็จะแวะเข้าเยี่ยมชม และซื้อปลาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กลับไปเป็นของฝากและประกอบอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จึงเล็งเห็นความสำคัญของตลาดปลา และพัฒนาตลาดปลาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทำให้ประชาชนที่คิดจะประกอบอาชีพค้าขายเข้ามาจองแผงปลาเพิ่มขึ้น เพื่อค้าขายปลา และนำปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ปัจจุบันมีแผงกว่า 70 แผงค้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลได้ก่อตั้งสถานที่ค้าขายปลามาเป็นตลาดปลา เพราะทางตลาดปลาจำหน่ายปลาที่หามาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

        ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดทำโครงการ กินปลา ชิมพุทรา ชัยบาดาล ครั้งที่ 1 ขึ้นเพราะเขตตำบลชัยบาดาล และตำบลมะกอกหวาน มีการประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรก็นิยมปลูกพุทรา ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ จะมีการตั้งแผงลอยขึ้นตามเส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนั้นได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ กินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ครั้งที่ 1 หลังจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็จะจัดโครงการกินปลา ชิมพุทราชัยบาดาล ขึ้นทุกๆ ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ปลาน้ำจืดขายสด เช่น ปลากด ปลาสวาย ปลานิล และปลาอื่นๆ อีกหลายชนิด มีปลาตากแห้งหรือแดดเดียว เช่น ปลาหลด ปลาช่อน ปลาตะเพียน นอกจากนี้ยัง ปลาร้า ปลาส้ม เป็นอีกสินค้าที่ได้รับความนิยม

จำนวนแผงค้า : 70
ก่อตั้งเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2554
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 11 สิงหาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ที่มาของข้อมูลและภาพ

ที่มา : ขอบคุณภาพจาก https://pantip.com/topic/38290782

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://mwsc.dit.go.th/viewFreshMarket.php?id=24712&page=1#.Yxc6bXZBy3B