11 เมษายน 2567 เวลา10.30 น. คณะ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายสมพร สังข์เภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วย นายอุเทน ประภาสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ , นางสาวมลฑา ยิ้มพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่ 5 ,พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม นักป้องกันฯ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เจ้าหน้าที่ อปพร. ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชนตลาดปลาชัยบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts