เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนพรัตน์  ทองสุข นายกองค์การบริหารส่นตำบลชัยบาดาล พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ หมู่ 4 เพื่อดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

Similar Posts