24 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำประปาบ่อบาดาลไม่เพียงพอ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล หมู่ที่5 และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โดยมอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งถังน้ำขนาด2500 ลิตร จำนวน 10 ถัง พร้อมระบบปั้มน้ำ และมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ มาเติมน้ำใส่ถังเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านลำโกฏิทอง ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts