27 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มอบหมายให้กองช่างนำรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ตามใบคำร้องขอ) ในพื้นที่หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
+5
<img class=”x16dsc37″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ความรู้สึกทั้งหมด

พิเชษฐ์ เนตรนิล, Kao Kao Kao และ คนอื่นๆ อีก 20 คน

Similar Posts