29 พฤศจิกายน 2565 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้มอบหมายให้ กองช่าง อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน ,หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล และนำยางมะตอยสำเร็จรูปทำการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

Similar Posts