22 พฤศจิกายน 2566 นายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับสำนักงานคุมความประพฤติ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนและปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสายทางเข้าราชภัฏ-ศาลชัยบาดาล

Similar Posts