องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรม่วงค่อม  ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร้าย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การแจ้งเหตุ การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุร้าย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

Similar Posts