คุยกับนายกนพรัตน์

ผมนายนพรัตน์ ทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหา
จากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

นายนพรัตน์  ทองสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ อบต.ชัยบาดาล ดำเนินการได้ที่นี่ …..