ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะมูลฝอย ของ อบต.ชัยบาดาล ตามวันและเวลาสถานที่ ดังกล่าว

Similar Posts