องค์การบริหารส่วนตำชัยบาดาล ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง เพื่อสืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ 2566

Similar Posts