องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอความร่วมมือ งดจุด เผา ไฟในที่โล่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากหมอกควัน และอากาศที่สดชื่น

หากพบเห็นไฟไหม้ เผาป่า วิกฤติหมอกควันไฟ โทร 036-790250 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือแจ้งที่ผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน

Similar Posts