การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ครั้งที่ ๓)ประจำปี 2566 ออกไปอีก 2 เดือน จากภายในเดือน มิ.ย.2566 เป็น ภายในเดือนส.ค.2566

 

Similar Posts