กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจในชาติ