องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ขอประกาศ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาลให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%

ประกาศรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2565

Similar Posts