หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบาดาล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
   
 
 
 
 
 
     
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน วัด 9 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ที่พักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้

วัด ป.ประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบาดาล

วัดจันทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล

วัดถนนโค้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล

สำนักสงฆ์เขาลาภ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล

วัดลำโกฏิทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล

วัดท่ามะกอกไชยากร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชัยบาดาล

วัดเนินศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

ที่พักสงฆ์พุทธกายา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบาดาล

วัดไชยดิษฐาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล

วัดมะกอกหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกหวาน

วัดโคกสำเริง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน
 
 
 
ชาวบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบชนบท เรียบง่าย อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ได้มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบาดาล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุคใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน-ถนนโค้ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สำหรับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
สถาบันด้านการศึกษาทั้งสิ้น 7 แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 1 แห่ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี จำนวน 4 แห่ง
 

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล

โรงเรียนบ้านลำโกฏิทอง

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล จำนวน 2 แห่ง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชัยบาดาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะกอกหวาน
 
 
 
วัฒนธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน

งานประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

งานประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม

งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230 โทรศัพท์ 036-790-250
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
 
  จำนวนผู้เข้าชม 8,311,671 เริ่มนับ 26 เม.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10