ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยบาดาล
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256384,11091,80087,742---------263,652
256284,019136,68488,125116,845170,361171,394210,103184,149129,84274,36561,43080,9221,508,239
2561127722,53618,8951,02118,31649,12730,33230,94460,03289,985174,675476,062
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 เม.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,247,953
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี